Mateřská škola A&T s.r.o.

U Bečvy 2


Školní program:

"Zlatá rybka z Bečvy"

Promyšlená a systematicky řazená nabídka pestrých, tvořivých a podnětných výtvarných, pohybových, hudebních a rozumových aktivit, ze všech výchovně vzdělávacích oblastí podporují zdravý fyzický i duševní vývoj a vedou k maximálnímu rozvoji individuality dítěte.

Provozní doba:

  • 6.30 - 16:30

Platby:

ŠKOLNÉ ODDĚLENÍ BERUŠKY: 550Kč

ŠKOLNÉ ODDĚLENÍ KOŤÁTKA: 600Kč

Do poznámky platebního příkazu uvádějte vždy celé jméno dítěte. Školné je splatné za každý měsíc vždy k poslednímu dni daného měsíce.


Aktuality MŠ A&T