Projekty EU


 

Název projektu:             Podpora v MŠ A & T s.r.o. III

Registrační číslo:          CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022770

Doba realizace:             1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

                                                                                                         

Naše škola se zapojila do výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků.

Hlavní zapojení v naší školce proběhne prostřednictvím personální podpory v naší MŠ, a realizací dvou projektových dnů (jeden v MŠ a druhý mimo MŠ).

Více informací o výzvě lze naleznout na tomto odkaze: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm.


 

Aktuality MŠ A&T