Koťátka

 


Třídní učitelka: Marie Strnadová

Chůva: Zuzana Vymětalíková

Kontakt: +420 605 530 347

Skladba třídy: V naší třídě je 12 dětí ve věku od 2 do 3 let

Provoz třídy: Provoz třídy 6:30 – 15:30 hod.

Třída: třída se nachází v přízemí uprostřed budovy. Je rozdělená na dvě části – hernu a třídu. Prostorově odpovídá potřebám dětí. Třída i herna jsou vybaveny kvalitním nábytkem. Výzdoba třídy závisí na ročním období a také na tématu, které s dětmi zrovna probíráme. V herně mají děti dostatek prostoru pro tvořivé, námětové i pohybové aktivity. Herna slouží zároveň jako prostor k odpočinku a relaxaci dětí. Součástí třídy je umývárna a WC, kde učíme děti základním hygienickým návykům. V šatně i třídě má každé dítě své místo označené značkou.

Zaměření třídy: Všechny děti přichází poprvé do předškolního kolektivu MŠ, proto je potřeba individuálně přistupovat ke každému dítěti a zaměřit se na pozvolnou adaptaci. Také na dodržování „Krtečkových pravidel“, která vedou děti k osvojení si pravidel slušného chování. Činnosti jsou vybírány s velkým ohledem na nízký věk dětí. Našim cílem je vytvořit přátelské klima ve třídě.

Součástí výuky je plavání v prostorách školky, cvičení, výtvarné, hudební, dramatické a jazykové činnosti. Děti velmi rády tvoří a s nadšením se zapojují do dění ve školce. Zúčastňujeme se kulturních a sportovních akcí. Samozřejmostí je pitný režim. 


 

Aktuality MŠ A&T