ACORN'S SCHOOL

Mateřská škola A&T s.r.o, Speciální mateřská škola A&J s.r.o. U Bečvy i Soukromá základní škola v Máchově ulici v Přerově jsou součástí společného školského systému mateřské školy klasického typu, speciální mateřské školy a soukromé základní školy, včetně její speciální třídy v ulici U Bečvy.

Tento systém umožňuje příležitost ku vzdělávání širokému spektru vzdělávacích potřeb našich klientů. Pružně reaguje zejména na specifické, nestandardní potřeby dětí. Svým působením se snaží o všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, bez ohledu na individuálně rozdílný stav podmínek a možností psychomotorického i somatického vývoje.

Pečujeme komplexně o základní oblasti lidského poznání, rozvíjíme pohybové dovednosti, vedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, umění, učíme orientaci ve společenských vztazích a pravidlech, rozvíjíme kulturu řeči, tvořivost, fantazii a samostatnost.

Programová nabídka a obsah vzdělávání respektuje normy, kritéria i instrukce pro vzdělávání vyplývající ze školského zákona MŠMTČR. Rovnoměrně pokrývá různé úrovně chápání a charakter potřeb všech dětí tak, aby byl pro ně dostatečně srozumitelný a současně maximálně podnětný.

Jsme připraveni věnovat se dětem jak s výjimečným nadáním v některé z těchto oblastí, tak i s případným handicapem a zdravotním znevýhodněním.

Aktuality

Kontakt

Acorn's SCHOOL
U Bečvy 2
750 02
PŘEROV
+420 581 201 804
acorn.skoly@seznam.cz