Soukromá základní škola A&J s.r.o.

Máchova 3


Školní program:

Školní program pro základní vzdělávání

"SRDCE PRO DĚTI"

Málotřídní organizace, inkluze

Provozní doba:

6:30 - 16:00

PLATBY: ŠKOLNÉ PLATÍ VŠECHNY DĚTI 400,-

STRAVNÉ: ve výši stravného v městských školách

Úhrady ze školného obsahují učební pomůcky, výtvarný materiál, hygienický materiál a režijní náklady spojené se vzděláváním žáků. Součástí školních služeb je i školní družina. Školní stravování je vždy zajištěno v budově školy 'U Bečvy 2' a 'Máchova 3'.

Aktuality SZŠ A&J