ACORN'S SCHOOL


Informace pro rodiče k formě zápisu dětí do 1. ročníku pro š.r. 2020/2021

- Zápis proběhne ve dnech 6.a 7.dubna 2020 (pondělí,úterý) od 14 do 18 hodin.
- Rodiče/zákonní zástupci budou dítě zapisovat telefonicky na čísle 581 735 445 / Máchova 3, Přerov.
- Prosím rodiče, aby si předem připravili veškerou dokumentaci a informace o dítěti. Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro dítě, musí uvést konkrétní důvod této žádosti.

Údaje, které bude třeba uvést:

• Jméno a příjmení dítěte
• Datum narození dítěte
• Zda-li rodiče žádají o odklad školní docházky, uvést důvod
• Jestli již dítě mělo odklad povinné školní docházky po zápisu v loňském roce
• Jméno a příjmení zákonného zástupce/rodiče dítěte
• Adresa rodiče pro doručení písemností
• Telefonní číslo rodiče/zákonného zástupce

Prosíme o trpělivost - získání informací může chvíli trvat. Zároveň prosíme: připravte si předem odpovědi na výše uvedené otázky. Je-li třeba, mějte při ruce i zprávy školských poradenských zařízení.

Děkujeme za vstřícný přístup a přejeme pevné zdraví.

                                                                              Mgr. Markéta Jiskrová, ředitelka ZŠ


Mateřská škola A&T s.r.o, Speciální mateřská škola A&J s.r.o. U Bečvy i Soukromá základní škola v Máchově ulici v Přerově jsou součástí společného školského systému mateřské školy klasického typu, speciální mateřské školy a soukromé základní školy, včetně její speciální třídy v ulici U Bečvy.

Tento systém umožňuje příležitost ku vzdělávání širokému spektru vzdělávacích potřeb našich klientů. Pružně reaguje zejména na specifické, nestandardní potřeby dětí. Svým působením se snaží o všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, bez ohledu na individuálně rozdílný stav podmínek a možností psychomotorického i somatického vývoje.

Pečujeme komplexně o základní oblasti lidského poznání, rozvíjíme pohybové dovednosti, vedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, umění, učíme orientaci ve společenských vztazích a pravidlech, rozvíjíme kulturu řeči, tvořivost, fantazii a samostatnost.

Programová nabídka a obsah vzdělávání respektuje normy, kritéria i instrukce pro vzdělávání vyplývající ze školského zákona MŠMTČR. Rovnoměrně pokrývá různé úrovně chápání a charakter potřeb všech dětí tak, aby byl pro ně dostatečně srozumitelný a současně maximálně podnětný.

Jsme připraveni věnovat se dětem jak s výjimečným nadáním v některé z těchto oblastí, tak i s případným handicapem a zdravotním znevýhodněním.

Aktuality

Kontakt

Acorn's SCHOOL
U Bečvy 2
750 02
PŘEROV
+420 581 201 804
acorn.skoly@seznam.cz