ACORN'S SCHOOL


POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,
Přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny, týkající se provozu jídelny zde.


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024:

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září  2023. Žáci přijdou do školy v 8:30h a ve škole budou přibližně 40 minut.

Proběhne přivítání do nového školního roku a žáci a jejich zákonní zástupci/rodiče obdrží informace v písemné formě. Není třeba nosit přezůvky ani aktovku, jen si vezměte s sebou dobrou náladu.

Všichni pedagogové už se na Vás těší.

Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


Naše soukromá základní škola Acorn’s and John’s school vyhlašuje konkurz na pozici speciálního pedagoga. Své životopisy s krátkým úvodním slovem zasílejte na mailovou adresu  acorn.skoly@seznam.cz.

Vedení školy


VÝSLEDKY ZÁPISU DO SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024​

01 - přijat/a
02 přijat/a
03 nepřijat/a
04 odklad povinné školní docházky
05 přijat/a
06 odklad povinné školní docházky
07 přijat/a
Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


 

V klidném a překrásném prostředí v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy nedaleko parku Michalov se nachází prostorná budova, kterou z větší části obývá mateřská a speciální mateřská škola. Částečně zde působí i soukromá základní škola.

Přímo v budově je dětský bazén, sauna, tělocvična, samostatná jídelna, oddělené ložničky a prostorné herny. Naše školky mají své vlastní třídy i program, avšak funguje zde velmi úspěšně přirozený způsob vzájemné integrace. Nadstandartní součástí programové nabídky je předplavecká výchova V prostorách budovy, která probíhá během celého školního roku. Zařazujeme keramické hrátky, individuálně logopedickou průpravu a další…

Hlavní část základní školy sídlí v budově přes řeku Bečvu na adrese Máchova 3, kde probíhá největší část výuky formou malotřídního systému. Učitelé i asistenti pedagogů se věnují žákům ve dvou běžných a třech speciálních třídách.

Pedagogický kolektiv je kreativní se smyslem pro zodpovědnost, aktivní hru i tvořivou zábavu dětí. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A&T s.r.o.

  1. třída KOŤÁTKA – třída je pro nejmladší děti.
  2. třída BERUŠKY – třída pro děti středního a nejstaršího předškolního věku. 

Navštěvují je děti bez postižení s běžným psychomotorickým vývojem.

 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A&J s.r.o.

  1. Třída MOTÝLCI – třída pro děti s různým typem a stupněm postižení
  2. Třída SLUNÍČKA – třída pro děti se zrakovým postižením – poruchou binokulárního vidění

Navštěvují ji děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytován zvýšený individuální přístup. Běžný vzdělávací program je obohacen o řadu speciálních cvičení a terapeutických technik nebo je v některých případech naopak upraven individuálním možnostem dětí.

Programová nabídka zahrnuje všechny důležité složky jednotlivých výchov od pohybové, estetické, jazykové po rozumovou. Přiměřeným způsobem stimuluje psychomotorický vývoj předškolních dětí, vede je k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti.

 

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL s.r.o.

  1. Třída I. A – běžná
  2. Třída I. B – běžná
  3. Třída II. – speciální
  4. Třída III. – speciální
  5. Třída IV. – speciální

Programová náplň plně koresponduje s individuálními potřebami dětí. Obsahuje vzdělávání ve všech oblastech učiva ZŠ.

Po domluvě je možné využít odpolední školní autodopravy pro děti ze vzdálenějšího okolí.


 

Aktuality

Kontakt

Acorn's SCHOOL
U Bečvy 2
750 02
PŘEROV
+420 581 201 804
acorn.skoly@seznam.cz